PRIHLÁSTE SVOJ FILM NA POCITY 2017

Tento rok sme pre vás pripravili až dve sekcie, v ktorých budete môcť prezentovať svoje filmárske zručnosti.
Hľadáme filmy (a filmárov), ktorí nakrútili krátkometrážne filmy (do 30 minút) a pochádzajú z Prešova alebo východného Slovenska.

Filmy budeme premietať v dvoch sekciách:

PREŠOV 770

Mesto Prešov si v tomto roku 2017 pripomína 770. výročie prvej písomnej zmienky. Tá sa nachádza v listine kráľa Belu IV. zo 7. novembra 1247. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli venovať filmovú sekciu Prešov 770 práve hraným, dokumenátrnym a animovaným filmom a klipom, v ktorých „hrá“ mesto Prešov svoju úlohu. Z Prešova pochádza množstvo profesionálnych filmárov, viacerí z nich tu pôsobia a tvoria a iní sa sem zas radi vracajú, veľa z vás tu nakrútilo svoje "pocitovky", prvotiny, krátke filmy či klipy a my vám ich veľmi radi uvedieme počas 8. ročníka festivalu v Kine Scala. Sekcia je otvorená pre všetky filmy, ktoré boli nakrútené v meste Prešov a zrkadlia identitu mesta a jeho obyvateľov, bez ohľadu na rok výroby filmu.

DOMÁCE KRAŤASY

Blok filmov, ktorých tvorcovia pochádzajú z Prešova či východoslovenského regiónu. Prednosť budú mať novšie filmy - rok výroby 2016/2017.


PRIHLÁSIŤ svoj film môžete do 15. augusta 2017 prostredníctvom nižšie uvedeného web formulára:

FORMULÁR

* POCITY FILM si vyhradzuje právo na výber filmov podľa vlastného uváženia a dramaturgickej skladby.

 

PODPORTE POCITY, ZÍSKAJTE PERMANENTKU

Milí fanúšikovia a podporovatelia filmového festivalu POCITY, radi by sme vám pripomenuli, aby ste ani tento rok nezabudli venovať svoje 2% z daní. Ak náhodou nemáte komu, tak PO.CITY ich využije najlepšie ako vie, pri príprave 8. ročníka prešovského filmového festivalu POCITY FILM 2017

Údaje potrebné k poukázaniu 2%:

PO.CITY
občianske združenie
Royova 2, 08005 Prešov
IČO: 42038995

 

1. Podajte vyhlásenie o poukázaní 2% alebo 3% z dane na daňový úrad.

2. V tlačive zaškrtnite súhlas so zaslaním vašich údajov - mena a adresy prijímateľovi – novinka od roku 2016!
*Daňový úrad neinformuje prijímateľa o výške poukázanej sumy, len o identite darcu, ak si to ten želá!

3. Permanentku na celý festival POCITY FILM 2017 od nás obdržíte počas festivalu 10.-15. októbra 2017.

Tlačivá na poukázanie 2% daní si môžete stiahnuť tu:

ĎAKUJEME